वेडी आठवण तुझी सख्या रे …

वेडी आठवण तुझी सख्या रे …

बेधुंद मी या जगी .….

उंच भरारी गगनी तुझ्या ……

तुझ्या आठवणी सवे…

पक्षानं परी मन बागडे ..

फुलपाखरू जाहले ….

मन चंचल माझे झाले …

तुझ्या आठवणी सवे……

झुळूक वाऱ्याची  ….

काली खुलवते  …

उधळूनी रंग सारे … 

कळी मनाची माझ्या खुलली 

तुझ्या आठवणी सवे……

इंद्रधनुष्य नाभी दाटले …

सप्तरंग मोहरले ….

दिवसा स्वप्नी रंगून गेले …

तुझ्या आठवणी सवे……

 धुंद सुगंध मोहून टाकी ……

सोनचाफ्या परी ….….

रातराणी मनी फुलली ….

तुझ्या आठवणी सवे…

मन मोगरा परी बहरले  …..

दवबिंदू सांडता …..

ओंजळ माझी पुन्हा बहरूदे  ….

तुझ्या आठवणी सवे…

वाट पाहणे ….

संपत नाही  ..…

कंठ ओलावले ….

वेडी आठवण तुझी सख्या रे …

वेडी आठवण तुझी सख्या रे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *