उधाण

उधाण

उधाण  वारा आठवणींचा

रात्र माझी जागवू पाहे

प्रेम वेडा वेड लावून

दूर गेला मज ना सांगून

बेगंध फुलांचा मन पुन्हा सुगंध घेऊ पाहे

निराव डोळ्यातून जलधारा

टप टप टप टप बरसत आहे

वाट बघता तण मन क्षिणले

जीव व्याकुळ तुझ्या विना रे

तडप मनीची तुझं ना ठाऊक

जसा मासा पाण्या वीणा रे .

सैर वैर मन हे वेडे

जिथे तिथे तुला शोधू पाहे

मरणा  परी हे जीवन अवघड

तुझ्या वीणा मी जगू का रे

अनंत व्यथा ह्या भागात मनाच्या

का हि रात्र मज छळू पाहें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *