दरवळते ती

दरवळते ती 

कधी काळी डोंगरावर फुलणारी  

फुलली माझ्या बागेत

बहर तिचा मावेना इतुक्याश्या कुंडीत

काळ्या मागून काळ्या उमलल्या

तृप्त नयनांचा सूर

दरवळते ती धुंद होऊनी

आज सयेच्या अंगणात

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *